ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verb Tenses ﹥ -GAR | borregar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb borregar

Participles

pastpresent
borregadoborregando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu borregueinós borregámos
tu borregastevós borregastes
ele borregoueles borregaram
past imperfect
eu borregavanós borregávamos
tu borregavasvós borregáveis
ele borregavaeles borregavam
past pluperfect
eu borregaranós borregáramos
tu borregarasvós borregáreis
ele borregaraeles borregaram

Indicative Tenses

present
eu borregonós borregamos
tu borregasvós borregais
ele borregaeles borregam
future
eu borregareinós borregaremos
tu borregarásvós borregareis
ele borregaráeles borregarão
imperative
nós borreguemos
tu borregavós borregai
ele borregueeles borreguem
conditional
eu borregarianós borregaríamos
tu borregariasvós borregaríeis
ele borregariaeles borregariam
personal infinitive
eu borregarnós borregarmos
tu borregaresvós borregardes
ele borregareles borregarem

Subjunctive Tenses

preterite
eu borregassenós borregássemos
tu borregassesvós borregásseis
ele borregasseeles borregassem
present
eu borreguenós borreguemos
tu borreguesvós borregueis
ele borregueeles borreguem
future
eu borregarnós borregarmos
tu borregaresvós borregardes
ele borregareles borregarem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?