ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ PROIBIR/COIBIR | coibir

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'coibir'

Participles

pastpresent
coibidocoibindo
AA

Indicative Tenses

preterite
eu coibinós coibimos
tu coibistevós coibistes
ele coibiueles coibiram
past imperfect
eu coibianós coibíamos
tu coibiasvós coibíeis
ele coibiaeles coibiam
past pluperfect
eu coibiranós coibíramos
tu coibirasvós coibíreis
ele coibiraeles coibiram

Indicative Tenses

present
eu coíbonós coibimos
tu coíbesvós coibis
ele coíbeeles coíbem
future
eu coibireinós coibiremos
tu coibirásvós coibireis
ele coibiráeles coibirão

imperative

affirmative
coíbamos nós
coíbe tucoibi vós
coíba elecoíbam eles
negative
não coíbamos nós
não coíbas tunão coíbais vós
não coíba elenão coíbam eles
conditional
eu coibirianós coibiríamos
tu coibiriasvós coibiríeis
ele coibiriaeles coibiriam
personal infinitive
para coibir eupara coibirmos nós
para coibires tupara coibirdes vós
para coibir elepara coibirem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu coibissese nós coibíssemos
se tu coibissesse vós coibísseis
se ele coibissese eles coibissem
present
que eu coíbaque nós coíbamos
que tu coíbasque vós coíbais
que ele coíbaque eles coíbam
future
quando eu coibirquando nós coibirmos
quando tu coibiresquando vós coibirdes
quando ele coibirquando eles coibirem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb coibir

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.