ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -GAR | descarregar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb descarregar

Participles

pastpresent
descarregadodescarregando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu descarregueinós descarregámos
tu descarregastevós descarregastes
ele descarregoueles descarregaram
past imperfect
eu descarregavanós descarregávamos
tu descarregavasvós descarregáveis
ele descarregavaeles descarregavam
past pluperfect
eu descarregaranós descarregáramos
tu descarregarasvós descarregáreis
ele descarregaraeles descarregaram

Indicative Tenses

present
eu descarregonós descarregamos
tu descarregasvós descarregais
ele descarregaeles descarregam
future
eu descarregareinós descarregaremos
tu descarregarásvós descarregareis
ele descarregaráeles descarregarão
imperative
nós descarreguemos
tu descarregavós descarregai
ele descarregueeles descarreguem
conditional
eu descarregarianós descarregaríamos
tu descarregariasvós descarregaríeis
ele descarregariaeles descarregariam
personal infinitive
eu descarregarnós descarregarmos
tu descarregaresvós descarregardes
ele descarregareles descarregarem

Subjunctive Tenses

preterite
eu descarregassenós descarregássemos
tu descarregassesvós descarregásseis
ele descarregasseeles descarregassem
present
eu descarreguenós descarreguemos
tu descarreguesvós descarregueis
ele descarregueeles descarreguem
future
eu descarregarnós descarregarmos
tu descarregaresvós descarregardes
ele descarregareles descarregarem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?