ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desencascar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb desencascar

Participles

pastpresent
desencascadodesencascando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desencasqueinós desencascámos
tu desencascastevós desencascastes
ele desencascoueles desencascaram
past imperfect
eu desencascavanós desencascávamos
tu desencascavasvós desencascáveis
ele desencascavaeles desencascavam
past pluperfect
eu desencascaranós desencascáramos
tu desencascarasvós desencascáreis
ele desencascaraeles desencascaram

Indicative Tenses

present
eu desencasconós desencascamos
tu desencascasvós desencascais
ele desencascaeles desencascam
future
eu desencascareinós desencascaremos
tu desencascarásvós desencascareis
ele desencascaráeles desencascarão
imperative
nós desencasquemos
tu desencascavós desencascai
ele desencasqueeles desencasquem
conditional
eu desencascarianós desencascaríamos
tu desencascariasvós desencascaríeis
ele desencascariaeles desencascariam
personal infinitive
eu desencascarnós desencascarmos
tu desencascaresvós desencascardes
ele desencascareles desencascarem

Subjunctive Tenses

preterite
eu desencascassenós desencascássemos
tu desencascassesvós desencascásseis
ele desencascasseeles desencascassem
present
eu desencasquenós desencasquemos
tu desencasquesvós desencasqueis
ele desencasqueeles desencasquem
future
eu desencascarnós desencascarmos
tu desencascaresvós desencascardes
ele desencascareles desencascarem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?