ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desenrascar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'desenrascar'

Participles

pastpresent
desenrascadodesenrascando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desenrasqueinós desenrascámos
tu desenrascastevós desenrascastes
ele desenrascoueles desenrascaram
past imperfect
eu desenrascavanós desenrascávamos
tu desenrascavasvós desenrascáveis
ele desenrascavaeles desenrascavam
past pluperfect
eu desenrascaranós desenrascáramos
tu desenrascarasvós desenrascáreis
ele desenrascaraeles desenrascaram

Indicative Tenses

present
eu desenrasconós desenrascamos
tu desenrascasvós desenrascais
ele desenrascaeles desenrascam
future
eu desenrascareinós desenrascaremos
tu desenrascarásvós desenrascareis
ele desenrascaráeles desenrascarão

imperative

affirmative
desenrasquemos nós
desenrasca tudesenrascai vós
desenrasque eledesenrasquem eles
negative
não desenrasquemos nós
não desenrasques tunão desenrasqueis vós
não desenrasque elenão desenrasquem eles
conditional
eu desenrascarianós desenrascaríamos
tu desenrascariasvós desenrascaríeis
ele desenrascariaeles desenrascariam
personal infinitive
para desenrascar eupara desenrascarmos nós
para desenrascares tupara desenrascardes vós
para desenrascar elepara desenrascarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu desenrascassese nós desenrascássemos
se tu desenrascassesse vós desenrascásseis
se ele desenrascassese eles desenrascassem
present
que eu desenrasqueque nós desenrasquemos
que tu desenrasquesque vós desenrasqueis
que ele desenrasqueque eles desenrasquem
future
quando eu desenrascarquando nós desenrascarmos
quando tu desenrascaresquando vós desenrascardes
quando ele desenrascarquando eles desenrascarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb desenrascar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.