ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verb Tenses ﹥ -EAR | sacanear

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of Portuguese Verb sacanear

Participles

pastpresent
sacaneadosacaneando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu sacaneeinós sacaneámos
tu sacaneastevós sacaneastes
ele sacaneoueles sacanearam
past imperfect
eu sacaneavanós sacaneávamos
tu sacaneavasvós sacaneáveis
ele sacaneavaeles sacaneavam
past pluperfect
eu sacanearanós sacaneáremos
tu sacanearasvós sacaneáreis
ele sacanearaeles sacanearam

Indicative Tenses

present
eu sacaneionós sacaneamos
tu sacaneiasvós sacaneais
ele sacaneiaeles sacaneiam
future
eu sacaneareinós sacanearemos
tu sacanearásvós sacaneareis
ele sacanearáeles sacanearão
imperative
nós sacaneemos
tu sacaneiavós sacaneai
ele sacaneieeles sacaneiem
conditional
eu sacanearianós sacanearíamos
tu sacaneariasvós sacanearíeis
ele sacaneariaeles sacaneariam
personal infinitive
eu sacanearnós sacanearmos
tu sacanearesvós sacaneardes
ele sacaneareles sacanearem

Subjunctive Tenses

preterite
eu sacaneassenós sacaneássemos
tu sacaneassesvós sacaneásseis
ele sacaneasseeles sacaneassem
present
eu sacaneienós sacaneeemos
tu sacaneiesvós sacaneeis
ele sacaneieeles sacaneiem
future
eu sacanearnós sacanearmos
tu sacanearesvós sacaneardes
ele sacaneareles sacanearem

*Verbs are shown as radical + verb pattern or irregular verb. For example, the infinitive gostar conjugation is shown as 'gost' + 'ar'. The irregular first person singular preterite of ter conjugation is shown as tive.

picture of man with airplane
Can this MaN'S AErOplane teach you the Portuguese stress syllable?